Informace pro studenty

S veškerými otázkami studijního charakteru na Ústavu sociální práce se obracejte na Studijní oddělení. Při každé návštěvě  se prosím prokazujte svým průkazem studenta. Děkujeme.

Studijní oddělení vede matriku studentů, která slouží k evidenci o studentech a k rozpočtovým a statistickým účelům. Zajišťuje poradenskou a informační činnost studijního charakteru. Vydává potvrzení o studiu, o vykonaných zápočtech a zkouškách a doklady o ukončení studia. Vede evidenci uchazečů o studium a podává informace o přijímacím řízení.

Pro platby za žádosti je určen účet 2733582/0800, variabilní symbol 15990, konstantní symbol 0379. Podrobné informace o výši plateb naleznete ve směrnici č. 7/2013 - úhrady za administrativní a mimořádné úkony a služby.

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 19.3.2015 10:35