Akreditovaná pracoviště

ADRA - Poradna pro oběti násilí a trestné činnosti
Provozovatel: ADRA, o.p.s.
Sídlo: Tř. E. Beneše 575 Hradec Králové
Preferovaný typ praxe: průběžná, souvislá 1
CEDR Pardubice o.p.s. – pracoviště Pardubice
Provozovatel: CEDR Pardubice o.p.s.
Sídlo: Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice
Preferovaný typ praxe: není
CEDR Pardubice o.p.s. – pracoviště Ústí nad Orlicí
Provozovatel: CEDR Pardubice o.p.s.
Sídlo: T. G. Masaryka 115, Ústí nad Orlicí
Preferovaný typ praxe: není
DaMPi – chráněné bydlení
Provozovatel: Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové
Sídlo: Všestary 57, 503 12 Všestary
Preferovaný typ praxe: není
Denní stacionář APROPO
Provozovatel: OO SPMP Jičín - APROPO
Sídlo: Soudná 13, 506 01 Jičín
Preferovaný typ praxe: souvislá 1, souvislá 2, souvislá činnostní
Denní stacionář DANETA
Provozovatel: Věra Kosinová - Daneta, zařízení pro zdravotně postižené
Sídlo: Sukovy sady 660, 500 02 HK
Preferovaný typ praxe: průběžná, souvislá 1
Domov pro matky s dětmi
Provozovatel: Oblastní charita Hradec Králové
Sídlo: Velká 7/50, Hradec Králové
Preferovaný typ praxe: průběžná, souvislá 1, souvislá 2
Domov V Podzámčí
Provozovatel: Domov V Podzámčí
Sídlo: Palackého 165, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
Preferovaný typ praxe: souvislá 1, souvislá 2
Dům Matky Terezy – středisko sociálních služeb pro lidi bez domova
Provozovatel: Oblastní charita Hradec Králové
Sídlo: U Mostku 472/5, Hradec Králové
Preferovaný typ praxe: souvislá 1, souvislá 2, souvislá činnostní
Dům na půli cesty
Provozovatel: SKP - CENTRUM, o.p.s.
Sídlo: Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice
Preferovaný typ praxe: průběžná, souvislá 1, souvislá 2
Charitní pečovatelská služba
Provozovatel: Oblastní charita Hradec Králové
Sídlo: Na Kropáčce 30/3, Hradec Králové
Preferovaný typ praxe: není
K-centrum Hradec Králové
Provozovatel: Laxus, o. s.
Sídlo: Říční 1252/3a, Hradec Králové
Preferovaný typ praxe: průběžná
Klub Mandl Nové Město nad Metují
Provozovatel: Město Nové Město nad Metují
Sídlo: Družstevní 587, 549 01 Nové Město nad Metují
Preferovaný typ praxe: souvislá 2, souvislá činnostní
Komunitní centrum Amaro Phurd - Pražská
Provozovatel: Občanské sdružení Salinger
Sídlo: Pražská třída 559, Hradec Králové
Preferovaný typ praxe: není
Kontaktní centrum RIAPS Trutnov
Provozovatel: Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov
Sídlo: Procházkova 818, 541 01 Trutnov
Preferovaný typ praxe: souvislá 1, souvislá 2, souvislá činnostní
Komunitní centrum ZIP
Provozovatel: Občanské sdružení Salinger
Sídlo: Pospíšilova 698, Hradec Králové
Preferovaný typ praxe: není
Manželská a rodinná poradna RIAPS Trutnov
Provozovatel: Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov
Sídlo: Procházkova 818, 541 01 Trutnov
Preferovaný typ praxe: souvislá 1, souvislá 2
Most k životu o.p.s., azylový dům pro ženy a matky s dětmi
Provozovatel: Most k životu o.p.s. Trutnov
Sídlo: Šikmá 300, 541 03 Trutnov
Preferovaný typ praxe: souvislá 1, souvislá 2
NZDM Free Klub
Provozovatel: SKP - CENTRUM, o.p.s.
Sídlo: Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice
Preferovaný typ praxe: průběžná, souvislá 1, souvislá 2
NZDM Klídek
Provozovatel: PROSTOR PRO, o. s.
Sídlo: Čajkovského 1861, Hradec Králové
Preferovaný typ praxe: není
NZDM Modrý pomeranč
Provozovatel: Občanské sdružení Salinger
Sídlo: Formánkova 437, Hradec Králové
Preferovaný typ praxe: není
NZDM Shelter RIAPS
Provozovatel: Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov
Sídlo: Procházkova 818, 541 01 Trutnov
Preferovaný typ praxe: není
Občanská poradna Hradec Králové
Provozovatel: Občanské poradenské středisko, o. p. s.
Sídlo: Veverkova 1343, Hradec Králové
Preferovaný typ praxe: souvislá (80/160 hod.)
Poradna pro lidi v tísni
Provozovatel: Oblastní charita Hradec Králové
Sídlo: Kotěrova 847, Hradec Králové
Preferovaný typ praxe: průběžná, souvislá 1
Sociální program pro děti a mládež
Provozovatel: Šance pro Tebe, o.s.
Sídlo: Štěpánkova 92, 537 01 Chrudim
Preferovaný typ praxe: průběžná, souvislá 1
Tréninkový byt
Provozovatel: Pferda – sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením
Sídlo: Mírová 1542, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Preferovaný typ praxe: průběžná, souvislá 1, souvislá 2
Tyfloservis, o.p.s. – Krajské ambulantní středisko Hradec Králové
Provozovatel: Tyfloservis, o.p.s.
Sídlo: Milady Horákové 549/53, 500 06 HK
Preferovaný typ praxe: průběžná, souvislá 1, souvislá 2
Vila Idyla
Provozovatel: SKOK do života, o. p. s.
Sídlo: Brožíkova 451, Hradec Králové
Preferovaný typ praxe: souvislá 1, souvislá 2, souvislá činnostní

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 3.6.2014 11:17