Věda a zahraniční styky

Referát vědy zpracovává agendu grantových projektů řešenými na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové.  Dále zajišťuje procesy související s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem. Zaštiťuje aktivity v rámci podpory výzkumu a publikační činnosti.

Vědecká činnost  pracovníků FF UHK podléhá pravidlům stanoveným Zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací č. 130/2002 a platnou
Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů.

Kritéria hodnocení vědecké činnosti pracovníků jsou blíže specifikována ve Výnosu děkanky č. 6/2017.

Tabulku sloužící k výpočtu aktuální odměny naleznete zde a Seznam prestižních nakladatelství zde.

kontakt:

Bc. Zuzana Řezníčková

e-mail: zuzana.reznickova@uhk.cz
tel: +420 493 331 214


Referát zahraničních styků má na starosti podporu a zajištění mezinárodních kontaktů a mobilitu studentů a pedagogů  Ústavu sociální práce.  Koordinuje program Erasmus a zprostředkovává informace o dalších příležitostech výměnných pobytů v rámci nabídek Evropské unie.

Agenda oddělení zahrnuje:
  • poskytování informací o možnostech studia nebo výměnných pobytů v zahraničí pro studenty i pedagogy
  • organizaci stipendijních pobytů pro zahraniční i české studenty ÚSP
  • organizaci výukových pobytů a stáží akademických pracovníků ÚSP

kontakt:

Mgr. Martina Eliášová
email: martina.eliasova@uhk.cz

tel: +420 493 331 212

Mgr. Markéta Machačová
e-mail: marketa.machacova@uhk.cz
tel.: +420 493 331 218
 


Dokumenty


VybratTypNázevVytvořenVelikost
Veřejné dokumenty
29. 7. 2014 
Interní dokumenty
29. 7. 2014 

Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Machačová Markéta, 8.11.2017 14:51