Studentské mobility

Univerzita Hradec Králové 1. září 2017 prošla změnou a její struktura se stabilizovala na počtu čtyř fakult (pedagogická, informatiky a managementu, filozofická a přírodovědecká). Původně samostatný Ústav sociální práce se tak začlení mezi pracoviště Filozofické fakulty. Studium budoucích sociálních pracovníků nebude těmito změnami jakkoli dotčeno, neboť všechny jeho stávající studijní obory budou zachovány. Dokumenty a informace o studentských mobilitách najdete níže pod dotyčnými odkazy.

Veškeré informace o možnostech výjezdů najdete na stránkách Zahraničního oddělení FF UHK.

Erasmus - studijní pobyty

- vyhlášeno výběrové řízení na studijní pobyty v LS 2018/2019. Více informací naleznete zde.

Erasmus - praktické stáže
- Erasmus praktická stáž představuje možnost získání praxe v oboru studia, délka stáže je 2-12 měsíců. Student si zaměstnavatele hledá sám, bohatou inspiraci poskytuje databáze NAEP. Program zahrnuje prezenční i kombinované studenty, všechny ročníky a programy studia. Více viz zde

Erasmus - kreditová mobilita
- 02/10/2017: Vyhlašujeme výběrové řízení na Erasmus Mezinárodní kreditovou mobilitu, období pobytu: rok 2018, země: NIKARAGUA, KOLUMBIE, PERU, CHILE, GHANA, KEŇA.
- Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové vyhlášuje výběrové řízení na Erasmus Mezinárodní kreditovou mobilitu - studijní pobyty. Studijní pobyt je určen studentům doktorského studia prezenční i kombinované formy na FF UHK. Více viz zde.

Latinská Amerika a Afrika
- Filozofická fakulta UHK vypisuje výběrové řízení na mimoevropské mobility 2017/2018 pro studenty navazujícího magisterského studia na ÚSP UHK (prezenční i kombinovaná forma studia). Studijní pobyt je plánován na letní semestr akademického roku 2017/2018. Více viz zde.

Asie a USA
- Filozofická fakulta UHK vypisuje výběrové řízení na mimoevropské mobility 2017/2018 pro studenty bakalářského studia a navazujícího magisterského studia na ÚSP UHK (prezenční i kombinovaná forma studia). Studijní pobyt je plánován na letní semestr akademického roku 2017/2018. Více viz zde.

Ostatní mobility
- Od června 2017 nabízí FF UHK speciální stipendium pro studenty, kteří stráví min. 31 dnů v zahraničí a budou rozvíjet své znalosti v oboru, který na FF UHK studují. Finanční podpora je ve rozdělena na pobytové a cestovní stipendium dle destinace a vzdálenosti od ČR. Podrobnosti viz sekce dokumenty. Dotazy směřujte na martina.eliasova@uhk.cz. Více viz zde.
 Dokumenty


VybratTypNázevVytvořenVelikost
Veřejné dokumenty
14. 7. 2014 
Interní dokumenty
14. 7. 2014 
Seznam partnerských UNI.pdf
3. 5. 2017448701 KB
I Výzva_studijní pobyty 2017_2018.pdf
3. 5. 2017202821 KB
I Výzva_praktické stáže 2017_2018.pdf
3. 5. 2017218186 KB

Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Machačová Markéta, 4.10.2018 10:33