Učitelské/zaměstnanecké mobility

Univerzita Hradec Králové 1. září 2017 prošla změnou a její struktura se stabilizovala na počtu čtyř fakult (pedagogická, informatiky a managementu, filozofická a přírodovědecká). Původně samostatný Ústav sociální práce se tak začlení mezi pracoviště Filozofické fakulty. Studium budoucích sociálních pracovníků nebude těmito změnami jakkoli dotčeno, neboť všechny jeho stávající studijní obory budou zachovány. Dokumenty a informace o zaměstnaneckých mobilitách najdete níže pod dotyčnými odkazy.

Každý zaměstnanec FF UHK musí nejpozději 14 dní před plánovanou služební zahraniční cestou požádat o její schválení. Je třeba vyplnit a odevzdat formulář Návrh na vyslání – cestovní íkaz (každé zahraniční služební cestě předchází návrh na vyslání). Zahraniční služební cesty spravuje na FF Kristýna Lantová.

Po návratu ze zahraniční cesty je každý zaměstnanec povinen odevzdat účetní doklady potřebné k vyúčtování cestovních náhrad a zprávu z konané cesty nejpozději do 10 pracovních dnů po dni ukončení pracovní cesty + tabulku vyúčtování.
 
Po návratu ze zahraniční cesty, za kterou bude FF UHK požadovat refundaci, musí pracovník předložit společně s účetními doklady i podpisem potvrzený písemný souhlas přijímající instituce s proplacením cestovních nákladů.
 
Pokud vyjíždíte v rámci programu Erasmus na Teaching Mobility/Staff mobility je potřeba k návrhu na vyslání vyplnit potvrzení o délce pobytu a výukový program/program školení v AJ, které Vám přijímací instituce potvrdí, po skončení cesty závěrečnou zprávu (online). Více viz zde.Dokumenty


VybratTypNázevVytvořenVelikost
Veřejné dokumenty
14. 7. 2014 
Interní dokumenty
14. 7. 2014 

Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Strnad Matyáš, 26.10.2017 10:24