Archiv projektů

Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí studentů sociální práce očima potenciálních zaměstnavatelů (CZ.1.07/2.2.00/15.0015)
Doba realizace projektu: 1. 10. 2010 - 29. 2. 2013 (29 měsíců)


Název projektu: Průzkum potřebnosti sociálních služeb na území města Hradec Králové, 2009

Projekty Specifického výzkumu
rok 2011
Název projektu: Příběhy sociálních pracovnic a pracovníků, kteří nemlčeli
Hlavní řešitelka: Mgr. et Mgr. Radka Janebová, Ph.D.

 

Název projektu: Pilotní studie úrovně právního vědomí sociálních pracovníků
Hlavní řešitel: JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc.

 

Název projektu: Evropeizace sociální práce - Evropská dimenze a trendy v oblasti sociální politiky a rodiny jako subjektu sociální práce a sociální politiky
Hlavní řešitel: PhDr. Martin Smutek, Ph.D.

 

Název projektu: Důvěra a důvěřivost v sociální práci
Hlavní řešitel: PhDr. Josef Zita

 

Název projektu: Adaptační proces seniorů na život v ústavní péči
Hlavní řešitel: Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D.

 

rok 2012
Název projektu: Analýza dopadů sociální reformy na právo sociálního zabezpečení
Hlavní řešitel: Mgr. Jan Hloušek

 

Název projektu: Mezigenerační solidarita v NZDM
Hlavní řešitel: Mgr. Miroslav Kappl, Ph.D.

 

Název projektu: Zkušenosti žáků 6. a 8. tříd v Hradci Králové s vybranými rizikovými jevy
Hlavní řešitelka: PhDr. Daniela Květenská, Ph.D.

 

Název projektu: Činnost orgánů justice očima klientů sociálních služeb
Hlavní řešitel: JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc.

 

Název projektu: Sociální stát v době „post-industriální“ a podoby flexibilizace práce v sociální práci
Hlavní řešitel: PhDr. Martin Smutek, Ph.D.

 

rok 2013
Název projektu: Vliv organizační kultury na rozhodovací strategie sociálních pracovnic
Hlavní řešitel: Mgr. Jan Hloušek

 

Název projektu: Industrializace služeb sociální práce a proměny profesiografie sociální práce
Hlavní řešitel: PhDr. Martin Smutek, Ph.D.

Naposledy upraveno: Schwarzová Jana, 22.7.2014 12:19