Publikační činnost

Ústav sociální práce vydal sérii publikací k tématu rodina. Podrobnosti o projektu Rozvoj a podpora multidisciplinárního vědecko výzkumného týmu pro studium současné rodiny na UHK (RODINA-UHK - CZ.1.7/2.3.00/20.0209) najdete zde:
http://rodina.uhk.cz/cs/node/86
Přehled publikačních výstupů v roce 2015

MITLÖHNER, M.: Tikovský Ondřej. S údělem prosebníka. Restituční úsilí šlechty českého severovýchodu postřestané Pobělohorskými konfiskacemi. 2013. Praha 2015.
DLOUHÁ, J. - KALIBOVÁ, P. - KALIBA, M.: Vybrané kapitoly z psychopedie a etopedie nejen pro speciální pedagogy. Hradec Králové 2015.
TRUHLÁŘOVÁ, Zuzana, LEVICKÁ, Jana. Mental stress of people caring for a school-age child with disability. In: Procedia - social and behavioral sciences. Amsterdam: Elsevier, 2015, s. 795-802.
NOVÁKOVÁ, Nikola, REINBERGROVÁ, Jana, ŠPŮROVÁ, Nikola, HLOUŠEK, Jan. Kultura organizace na úřadech práce ovlivněná všudypřítomnou mcdonaldizací. In: Globalizace a její vliv na rozvoj sociální práce, sborník z V. studentské vědecké konference. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015, s. 160-167. ISBN 978-80-7435-552-3.
KVĚTENSKÁ, Daniela. The Development of Youth Crime in the Czech Republic. In: Procedia - social and behavioral sciences. Amsterdam: Elsevier, 2015, s. 1296-1301.
SOVOVÁ, Olga. Aktuální otázky odpovědnosti poskytovatelů zdravotní péče. In: Corporate governance : kolektivní monografie. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015, s. 225-229. ISBN 978-80-7478-654-9.
MITLÖHNER, Miroslav. Vybrané právní problémy náhradního mateřství. In: XXVI. Bohnické sexuologické dny. Sborník textů. 2015, s. 30-37.
KRAUS, Blahoslav, SEMRÁD, Jiří, ŽUMÁROVÁ, Monika, STAŠOVÁ, Leona, JUNOVÁ, Iva, MACKOVÁ, Martina. Životní styl současné české rodiny. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. 246 s. ISBN 978-80-7435-544-8.
MITLÖHNER Miroslav, FIALKOVÁ , TÁSLEROVÁ . Právní vědomí o náhradním mateřství. Rodinné listy : měsíčník pro právo, politiku, ekonomiku a kulturu. 2015, 4(4), s. 28-30. ISSN 1805-0824.
MITLÖHNER, Miroslav, SOVOVÁ, Olga. Právní problematika umělé lidské reprodukce. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. 86 s. ISBN 978-80-7435-565-3.
SOVOVÁ, Olga. Vzájemný vztah trestní a správní odpovědnosti poskytovatelů zdravotní péče. In: III.kriminologické dny. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015, s. 437-447. ISBN 978-80-7435-572-1.
SOVOVÁ, Olga, CÍSAŘOVÁ, Dagmar. RODINA V NOVÉM SOUKROMÉM PRÁVU. Interdisciplinární právní pohled. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. 100 s. ISBN 978-80-7435-569-1.
JANEBOVÁ Radka, VALOVÁ Hana. „Antiradikálnost“ českých sociálních služeb, aneb jak organizace sociálních služeb řeší pokles finančních prostředků. Sociální práce. 2015, 15(1), s. 5-23. ISSN 1213-6204.
JANEBOVÁ Radka, HUDEČKOVÁ Marcela, ZAPADLOVÁ Romana, MUSILOVÁ Jana. Příběhy sociálních pracovnic a pracovníků, kteří nemlčeli - Způsoby řešení dilemat. Sociální práce. 2015, 15(2), s. 23-37. ISSN 1213-6204.
JANEBOVÁ Radka. „Kritická sociální práce“ jako cesta ke změně sociálních politik. Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. 2015, 9(3), s. 19-22. ISSN 1802-5854.
VALOVÁ, Hana, JANEBOVÁ, Radka. Dopady ekonomické globalizce jako jedna z možných příčin sociálních nepokojů na Šluknovsku 2011. In: Globalizace a její vliv na rozvoj sociální práce, sborník z V. studentské vědecké konference. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015, s. 301-305. ISBN 978-80-7435-552-3.
JANEBOVÁ Radka. Mediální kauzy sociální práce, jejich rizika a příležitosti. Sociální práce. 2015, 15(1), s. není. ISSN 1213-6204.
CELÁ, Barbora, JANEBOVÁ, Radka. Kritická sociální práce v České republice. In: Globalizace a její vliv na rozvoj sociální práce, sborník z V. studentské vědecké konference. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015, s. 14-21. ISBN 978-80-7435-552-3.
HLOUŠEK Jan, SOVOVÁ Olga. Interdisciplinarity in Research of Modern Family. European scientific journal. 2015, 2(June 2015), s. 225-233. ISSN 1857-7881.
MANĚNA Václav, MANĚNOVÁ Martina, MYŠKA Karel, RYBENSKÁ Klára. Comparative study of online tools in preparation for future teachers for use in cooperative learning methods. Future communication technology and engineering. 2015, 14(2015), s. 65-68. ISSN 978-1-138-02777-0.
CHADIMA, Martin, KAPPL, Miroslav, ŠTĚCH, Ondřej. Mezigenerační přenos základních křesťanských hodnot v kontextu sekulární společnosti. 2015.
LEVICKÁ, Jana, LEVICKÁ, Katarína, TRUHLÁŘOVÁ, Zuzana. Teoreticko-empirické reflexe solidarity. 2015.
LEVICKÁ, Jana, TRUHLÁŘOVÁ, Zuzana. Issues of contemporary family in the international context. 2015.
LEVICKÁ, Jana, LEVICKÁ, Katarína. Prípadová sociálna práca - zrod a rozvoj. 2015.
SOVOVÁ, Olga, CÍSAŘOVÁ, Dagmar. Rodina v novém soukromém právu. 2015.
TRUHLÁŘOVÁ, Zuzana, LEVICKÁ, Jana, VOSEČKOVÁ, Alena, MYDLÍKOVÁ, Eva. Mezi láskou a povinností - péče očima pečovatelů. 2015.
SMUTEK, Martin. Slaďování práce a rodiny v oblasti sociální práce. In: Lidská práva v proměnách času. České Budějovice: Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015, s. 157-164. ISBN 978-80-7394-513-8.
SMUTEK Martin, SMUTKOVÁ Lucie. Individualizace a racionalizace moderní společnosti jako faktor eroze zabezpečovací funkce rodiny. Prohuman. 2015, neuveden(18.6.2015), s. 1-9. ISSN 1338-1415.
SMUTEK, M.: Společnost, rodina a sociální deviace - knižní recenze. Hradec Králové 2015.
SMUTEK, M.: Proměny partnerství - knižní recenze. Hradec Králové 2015.
SMUTEK, M. - KHÝN, L.: Slaďování práce a rodiny u zaměstnavatelů v oblasti sociální práce. 2015.
SMUTEK, Martin, SMUTKOVÁ, Lucie. Late-Modern High-Risk Institution called Family and Standardisation of Services. In: Rethinking Social Action. Core Values.. London: Lumen Media Publishing, 2015, s. 600. ISBN 978-1-910129-05-0.
SMUTEK, Martin. Life Course De-standardisation or Diversified Standardisation?. In: London: Lumen Media Publishing, 2015, s. 599. ISBN 978-1-910129-05-0.
MITLÖHNER Miroslav, SOVOVÁ Olga. Právní problematika umělé lidské reprodukce. Rodinné listy : měsíčník pro právo, politiku, ekonomiku a kulturu. 2015, 4(7-8/2015), s. 52-57. ISSN 1805-0824.
VOSEČKOVÁ, Alena, TRUHLÁŘOVÁ, Zuzana, ŠTĚCH, Ondřej. BURNOUT SYNDROME AMONG SOCIAL WORKERS AND INFORMAL CAREGIVERS WORKING WITH ELDERLY. In: Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education (SGEM 2015). Sofia: Step92, 2015, s. 333-341. ISBN 978-619-7105-44-5.
VOSEČKOVÁ, Alena, TRUHLÁŘOVÁ, Zuzana, ŠTĚCH, Ondřej. HOME CARE FOR TERMINALLY ILL. In: Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education (SGEM 2015). Sofia: Step92, 2015, s. 567-575. ISBN 978-619-7105-44-5.
ŠTĚCH, Ondřej, KAPPL, Miroslav, TRUHLÁŘOVÁ, Zuzana, VOSEČKOVÁ, Alena. SPIRITUAL GROUPS AND COMMUNITY SOCIAL WORK. In: Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education (SGEM 2015). Sofia: Step92, 2015, s. 879-887. ISBN 978-619-7105-44-5.
TRUHLÁŘOVÁ, Zuzana, MITLÖHNER, Miroslav, FIALKOVÁ, Ivana, HAMÁČKOVÁ, Radka. Postoje studentů na problematiku náhradního mateřství v Česku, Slovensku a Polsku. In: Globalizace a její vliv na vývoj sociální práce. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015, s. 167-174. ISBN 978-80-7435-552-3.
JANEBOVÁ Radka. Pátrání po „kritické sociální práci“ v České republice. Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe. 2015, 9(1), s. 21-34. ISSN 1804-9095.
SOVOVÁ Olga, CÍSAŘOVÁ Dagmar. Náhradní mateřství v právní praxi. Časopis zdravotnického práva a bioetiky. 2015, 5(2/2015), s. 13-24. ISSN 1804-8137.
SMUTEK, Martin. Disappearing family. In: 2015, s. 8-26.
TRUHLÁŘOVÁ, Zuzana, SMUTKOVÁ, Lucie. The Current Czech Family from the Social Work Perspective. In: 2015, s. 27-46.
LEVICKÁ, Jana, LEVICKÁ, Katarína. The Slovak Family in Time. In: 2015, s. 47-67.
LEVICKÁ, Jana. Rodina, její úlohy a funkce v kontextu doby. In: 2015, s. 7-25.
TRUHLÁŘOVÁ, Zuzana. Problematika neformální péče z hlediska pečovatelů. In: 2015, s. 26-50.
VOSEČKOVÁ, Alena. Péče o nemocného v terminální fázi onemocnění z pohledu rodinných pečovatelů. In: 2015, s. 51-82.
HAVIGER, Jiří. Metody detekce prototypických lemmat. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. 87 s. ISBN 978-80-7435-564-6.
MITLÖHNER, Miroslav, KUBIŠTOVÁ, Pavlína. Efektivita sociální práce s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody. In: 23. Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice - sborník referátů. Praha: Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, 2015, s. 69-73. ISBN 978-80-905696-2-1.
MITLÖHNER, Miroslav. Transplantace hlavy – právní, sexuologické a praktické konsekvence. In: 23. Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice - sborník. Praha: Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, 2015, s. 74-76. ISBN 978-80-905696-2-1.
SOVOVÁ, Olga. Vybrané právní otázky umělé lidské reprodukce. In: 23. celostátní kongres K sexuální výchově v České republice.Pardubice 2015. Sborník referátů. Praha: Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu., 2015, s. 108-111. ISBN 978-80-905696-2-1.
MYŠKA, K. - RYBENSKÁ, K. - MANĚNOVÁ, M.: Comparative study of online tools in preparation for future teachers for use in cooperative learning methods. London 2015.
MYŠKA, Karel, MANĚNA, Václav, MANĚNOVÁ, Martina, RYBENSKÁ, Klára. Comparative study of online tools in preparation for future teachers for use in cooperative learning methods. In: Future communication technology and engineering. London: Taylor & Francis, 2015, s. 65-68. ISBN 978-1-138-02777-0.
MYŠKA, Karel, CELÁ, Barbora, RYBENSKÁ, Klára. Using open source software and mobile devices for collecting research data in terrain. In: Management, information and educational engineering. London: Taylor & Francis, 2015, s. 75-78. ISBN 978-1-138-02728-2.
HAVIGER, Jiří. Metody detekce prototypických lemmat. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. 87 s. ISBN 978-80-7435-564-6.
HAVIGEROVÁ, Jana Marie, ŠNOBLOVÁ, Marie, TRUHLÁŘOVÁ, Zuzana. Common Activities of Parents and Preschool Children Strengthening Their Relationship. In: Procedia - social and behavioral sciences. Amsterdam: Elsevier, 2015, s. 197-201.
MATOUŠEK, Oldřich a kol.: Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013. 570 s. ISBN 978-80-262-0366-7.


2014

MITLÖHNER, Miroslav. Incest v judikatuře evropského soudu pro lidská práva. In: Bohnické sexuologické dny XXV. : sborník textů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2014, s. 51-53. ISBN 978-80-7204-870-0.
MITLÖHNER, Miroslav. Surrogate Motherhood as a Way of Overcoming Childlessness. In: Social problems of the contemporary families. Wrocław: Apis, 2014, s. 21-41. ISBN 978-83-919865-6-1.
TRUHLÁŘOVÁ, Zuzana. Intergenerational Relations in the Context of Family Care. In: Social problems of the contemporary families. Wrocław: Apis, 2014, s. 141-170. ISBN 978-83-919865-6-1.
TRUHLÁŘOVÁ, Zuzana. Issue of providing home care for dependant seniors in the Czech Republic from the home caregivers' perspective. In: European and global contexts of poverty in the period of social and demographic transformations of the society. Milano: EDUCatt, 2014, s. 114-123. ISBN 978-88-6780-072-8.
VOSEČKOVÁ, Alena, TRUHLÁŘOVÁ, Zuzana, LEVICKÁ, Jana. New Approach to Teaching of Health Psychology Focusing on Social Work in the Family. In: Procedia - social and behavioral sciences. Amsterdam: Elsevier, 2014, s. 324-329.
TRUHLÁŘOVÁ Zuzana, LEVICKÁ Jana, HAVIGEROVÁ Jana Marie, MYŠKA Karel. The Role of Special Practical Training in the Professional Preparation of University Social Work Students: Required Practical Skills from the Professional Perspective. The international journal of adult, community and professional learning. 2014, 20(3), s. 1-12. ISSN 2328-6318.
KVĚTENSKÁ, Daniela. Sexuální násilí páchané na dětech v rodině.. In: Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice 2014. Praha: Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, 2014, s. 28-31. ISBN 978-80-905696-1-4.
MANĚNA, Václav, DRTINA, René, MANĚNOVÁ, Martina, MYŠKA, Karel. Increasing Quality of Visual Presentation of Graphics Software. In: DIVAI 2014 : 10th International scientific conference on distance learning in applied informatics. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 129-138. ISBN 978-80-7478-497-2.
SOVOVÁ, Olga. Právo na nerušený rodinný život a cizinci v České republice. In: 6.moravský regionální kongres k sexuální výchově , Olomouc 2014 ,Sborník referátů 2014. Olomouc: SPRSV, 2014, s. 92-94. ISBN 978-80-905696-0-7.
SOVOVÁ, Olga. Právní odpovědnost osoby, která není plně svéprávná. In: Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice 2014. Praha: Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, 2014, s. 63-66. ISBN 978-80-905696-1-4.
MYŠKA, Karel, MANĚNA, Václav. Multi-Screening and its Impact on the Design of LMS Moodle at Institute of Social Work. In: DIVAI 2014 : 10th International scientific conference on distance learning in applied informatics. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 139-146. ISBN 978-80-7478-497-2.
LOUDOVÁ Irena, HAVIGEROVÁ Jana Marie. Family as a Significant Indicator of Life Quality from the Secondary School Learner's Perspective. International journal of pedagogy and curriculum. 2014, 20(4), s. 77-84. ISSN 2327-7963.
HAVIGER, Jiří, HAVIGEROVÁ, Jana Marie, LOUDOVÁ, Irena. Lexikální stopa pojmu rodina. Využití analýzy sítí, frekvenční analýzy a otevřeného kódování pro výzkum implicitních teorií rodiny. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. 133 s. ISBN 978-80-7435-429-8.
HAVIGEROVÁ, Jana Marie, HAVIGER, Jiří, LOUDOVÁ, Irena. Teachers’ subjective definition of a family - frequency conceptual analysis. In: Procedia - social and behavioral sciences. Amsterdam: Elsevier, 2014, s. 425-432.
LOUDOVÁ, Irena, HAVIGEROVÁ, Jana Marie, HAVIGER, Jiří. Communication between the school and the family from the perspective of parents of primary school pupils. In: Procedia - social and behavioral sciences. Amsterdam: Elsevier, 2014, s. 1242-1246.
SOVOVÁ Olga, CÍSAŘOVÁ Dagmar. Aktuální problematika trestnosti právnických osob. Úvahy de lege lata a de lege ferenda. Bezpečnostní teorie a praxe. 2014, neuveden(3/2014), s. 35-41. ISSN 1801-8211.
FIALA Zdeněk, SOVOVÁ Olga. Teoretické vymezení subjektů právních vztahů a jejich jednání ve světle nového občanského zákoníku. Bezpečnostní teorie a praxe. 2014, neuveden(3), s. 43-80. ISSN 1801-8211.
KOLÁŘ Karel, ZEMANOVÁ Kateřina, MYŠKA Karel. Mikrovlnná syntéza benzimidazolu. Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku přírodovědných předmětů na základních a středních školách. 2014, 23(3), s. 128-131. ISSN 1210-3349.
KOLÁŘ Karel, MYŠKA Karel. Racionální vzorce a výuka organické chemie. Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku přírodovědných předmětů na základních a středních školách. 2014, 23(4), s. 175-179. ISSN 1210-3349.
KOLÁŘ Karel, MYŠKA Karel. Racionální vzorce a výuka organické chemie (2). Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku přírodovědných předmětů na základních a středních školách. 2014, 23(5), s. 225-228. ISSN 1210-3349.
KOLÁŘ, Karel, MYŠKA, Karel, ZDRAŽIL, Jindřich. Simple experimental models of antidote action in the chemistry teaching on high school. In: Experiments in teaching and learning natural sciences. Kraków: Uniwersytet pedagogiczny, 2014, s. 138-143. ISBN 978-83-7271-878-5.
LAŠEK, Jan, LOUDOVÁ, Irena, VONDROUŠOVÁ, Jindra, KALIBOVÁ, Petra, KVĚTENSKÁ, Daniela. Čtyři pohledy na rodinu. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. 112 s. ISBN 978-80-7435-531-8.
JANEBOVÁ Radka. "Pražská škola kritické teorie" nastiňuje vize budoucího zkoumání společnosti. Gender - rovné příležitosti - výzkum. 2014, 2014(2), s. 116-119. ISSN 1213-0028.
CHADIMA, Martin. Mistr Jan Hus : člověk, teolog, mučedník. Vyd. 1. Praha: Česká biblická společnost, 2014. 247 s. ISBN 978-80-87287-83-5.
SMUTEK, Martin, VALOVÁ, Hana. Pásová produkce služeb v oboru sociální práce. In: Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století : konference pořádaná na počest významného životního jubilea prof. PhDr. Blahoslava Krause, CSc.. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014, s. 381-387. ISBN 978-80-7435-407-6.
KAPPL Miroslav. Výchova k občanství v nízkoprahových klubech pro mládež. Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe. 2014, 8(1), s. 35-46. ISSN 1804-9095.
KVĚTENSKÁ, Daniela. Nové možnosti v oblasti prevence sekundární viktimizace. In: Sociální pedagogika ve službě člověku a společnosti. Brno: Institut mezioborových studií, 2014, s. 219-222. ISBN 978-80-88010-01-2.
HLOUŠEK, Jan. Benefits and risks of using participatory video Technique in research of the contemporary family. In: Aktuálne trendy v sociálnej práci. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2014, s. 33-41. ISBN 978-80-557-0843-0.
NOVÁKOVÁ, Nikola, REINBERGROVÁ, Jana, ŠPŮROVÁ, Nikola. Kultura organizace a její vliv na pracovníky úřadu práce. In: Veřejná správa 2014. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014, s. 203-213. ISBN 978-80-7395-828-2.
REINBERGROVÁ, Jana, HLOUŠEK, Jan, NOVÁKOVÁ, Nikola, ŠPŮROVÁ, Nikola. Faktory ovlivňující podobu sociální práce na úřadech práce. In: Veřejná správa 2014. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014, s. 290-296. ISBN 978-80-7395-828-2.
ŠPŮROVÁ, Nikola, HLOUŠEK, Jan, NOVÁKOVÁ, Nikola, REINBERGROVÁ, Jana. Sociální pracovník vs. klient, aneb klienti hodnotící práci úředníků Úřadu práce. In: Sociální práce v kontextu lidských práv. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014, s. xxx-xxx. ISBN 978-80-7435-533-2.
REINBERGROVÁ, Jana, HLOUŠEK, Jan, NOVÁKOVÁ, Nikola, ŠPŮROVÁ, Nikola. Vliv reformy správy nepojistných dávek sociálního zabezpečení na rozvoj sociální práce vykonávané na úřadech práce. In: Sociální práce v kontextu lidských práv. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014, s. 147-150. ISBN 978-80-7435-533-2.
LEVICKÁ, Jana. Integration of Mentally Disabled Individuals in the Slovak Republic: Vision and Reality. In: Social problems of the contemporary families. Wrocław: Apis, 2014, s. 171-191. ISBN 978-83-919865-6-1.
KVĚTENSKÁ, D.: Krizová intervence v kontextu sociální práce. Hradec Králové 2014.
KVĚTENSKÁ, D.: Základy obecné sociologie pro sociální pracovníky. Hradec Králové 2014.
VALOVÁ, Hana, JANEBOVÁ, Radka. Dopady financování sociálních služeb na lidská práva. In: Sociální práce v kontextu lidských práv. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014, s. 78-83. ISBN 978-80-7435-533-2.
ŠPŮROVÁ, Nikola, HLOUŠEK, Jan, NOVÁKOVÁ, Nikola, REINBERGROVÁ, Jana. Sociální pracovník versus klient, aneb klienti hodnotící práci úředníků úřadů práce ČR. In: Sociální práce v kontextu lidských práv. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014, s. 190-194. ISBN 978-80-7435-533-2.
SMUTEK, Martin. Standardizace nebo robotizace sociální práce?. In: Sociální práce v kontextu lidských práv. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014, s. 156-159. ISBN 978-80-7435-533-2.
VOSEČKOVÁ, Alena, TRUHLÁŘOVÁ, Zuzana. Komplexní domácí péče o nevyléčitelně nemocné. In: Sociální práce v kontextu lidských práv. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014, s. 263-269. ISBN 978-80-7435-533-2.
KVĚTENSKÁ, Daniela. Práva obětí domácího násilí. In: Sociální práce v kontextu lidských práv. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014, s. 302-305. ISBN 978-80-7435-533-2.
SOVOVÁ, Olga. Right to Life and Health and its Protection in the Czech Case-Law. In: Sociální práce v kontextu lidských práv. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014, s. 444-446. ISBN 978-80-7435-533-2.
SMUTEK, M.: Politika zaměstnanosti. Hradec Králové 2014.
SMUTEK, M.: Sociální politika. Hradec Králové 2014.
SMUTEK, M.: Teorie sociálního státu. Hradec Králové 2014.
SMUTEK, M.: Tvorba odborné publikace. Hradec Králové 2014.
SMUTEK, M.: Úvod do studia sociální práce. Hradec Králové 2014.
SMUTEK, M.: Evaluace sociálních programů. Hradec Králové 2014.
KVĚTENSKÁ, Daniela. Nové možnosti v oblasti prevence sekundární viktimizace. In: Sociální pedagogika ve službě člověku a společnosti. Brno: Institut mezioborových studií, 2014, s. 219-222. ISBN 978-80-88010-01-2.
KRAUS, Blahoslav. Problémy výchovy v současné rodině. In: Sociálne ohrozenie detí a mládeže v XXI. storočí a možnosti ich prevencie. Banská Bystrica: Belianum, 2014, s. 50-62. ISBN 978-80-557-0807-2.
MYŠKA Karel, CELÁ Barbora, RYBENSKÁ Klára. Using open source software and mobile devices for collecting research data in terrain. Management, information and educational engineering. 2014, s. 75-78. 

Naposledy upraveno: Hloušek Jan, 6.10.2015 12:19