O ústavu

Ústav sociální práce se stal od akademického roku 2017/2018 pracovištěm Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Studijní obory jsou aktuálně akreditované pod Univerzitou Hradec Králové. 

Jeho posláním je rozvíjet společensky potřebná studia zaměřená na nejrůznější oblasti sociální práce. Založením ústavu získala Univerzita Hradec Králové konečnou podobu vysoké školy sdružující pět oborově specializovaných součástí. Ve všech oborech zajišťovaných ústavem studuje celkově téměř 600 studentů.

Studijní nabídka ústavu se dlouhodobě těší velkému zájmu středoškolských studentů i pracovníků již působících v sociálních službách, kteří si studiem doplňují vzdělání. Ústav sociální práce v současné době garantuje následující studijní obory:

 • tříleté bakalářské studijní obory:
  • Sociální práce - prezenční i kombinovaná forma
  • Sociální práce ve veřejné správě - kombinovaná forma
  • Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností - kombinovaná forma
  • Sociální a charitativní práce - prezenční i kombinovaná forma
 • navazující dvouleté magisterské studijní obory:
  • Sociální práce - prezenční i kombinovaná forma
  • Social Work - prezenční forma (placené studium v anglickém jazyce)
 

Pro další informace o studijních oborech přejděte na stránku vyhledávače oborů.

Ústav sociální práce je řádným členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci.
 

 

 

Naposledy upraveno: Kašparová Lenka 1, 1.12.2017 11:48