Identifikační karty

Univerzita Hradec Králové vydává průkazy studentů a průkazy zaměstnanců ve formě identifikačních čipových karet (dále jen ID karty) umožňujících zavádění nových služeb v rámci univerzity i mimo ni ve spolupráci s externími partnery.

Na základě řídících aktů rektora je povinností každého studenta a zaměstnance vlastnit platný průkaz, studentům tuto povinnost navíc ukládá i zákon 111/1998 Sb., Zákon o vysokých školách v platném znění, § 57. 
 
ID karta studenta UHK je pro studenty nabízena ve dvou provedeních:

ID karta zaměstnance UHK je pro zaměstnance nabízena ve dvou provedeních:


Kontakty a úřední hodiny
 


Naposledy upraveno: Jeništová Drahomíra, 13.6.2017 10:13