Podání žádosti o ID kartu

Podle zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění (§ 57) je jedním z dokladů o studiu průkaz studenta. Každý student Univerzity Hradec Králové (dále jen UHK) je povinen mít platný průkaz studenta ve formě čipové identifikační karty (dále jen ID karta).
 
Typy ID karet
ID karty vystavuje UHK ve dvou provedeních:

1. Průkaz studenta UHK s licencí ISIC (International Student Identity Card - dále jen ISIC);
2. Průkaz studenta UHK. 

Oby typy ID karet se vystavují na základě podané žádosti o vydání průkazu studenta UHK a zaplacení příslušné částky za ID kartu na účet UHK.

Studenti přijatí na:
 • prezenční studium si mohou vybrat a zažádat o ISIC kartu nebo Průkaz studenta UHK;
   
 • kombinované studium si zažádají o Průkaz studenta UHK. 

Navazující studium, přerušené studium či přechod na jiný obor

Pokud pokračujete v navazujícím studiu, měli jste přerušené studium nebo přecházíte-li na jiný obor apod. a máte již ID kartu studenta UHK vystavenou, lze si ponechat tuto stávající ID kartu a není nutné žádat o novou. Je však nutné si v Centru služeb UHK (budova A) zakoupit po zápisu do studia revalidační známku na aktuální akademický rok.

Požadujete-li změnu ID karty na jiný typ, například při přechodu z prezenčního studia na kombinované studium či naopak, z CŽV  na kombinované studium apod., je nutné podat novou žádost o ID kartu a uhradit příslušný poplatek dle platného ceníku. Původní karta bude při vyhotovení nové automaticky zablokována.

 
 
Kdy a jak podat žádost o ID kartu?


Žádost si podejte co nejdříve, protože výroba ID karty trvá i několik týdnů. Ti z Vás, kteří si podají žádost nejpozději do 31. července 2018, tak si budou moci ID karty vyzvednout hned po zápisu do studia (nejdříve však od 20. srpna 2018). Pokud si však podáte žádost později, tak Vám výdej hned po zápisu nemůžeme zaručit.

Pro studenty přijaté na Přírodovědeckou fakultu, kteří mají zápisy do studia již v červnu, tak platí, že nové ID karty si mohou vyzvedávat nejdříve od 20. srpna 2018.

Žádost je možné podat pohodlně elektronicky. Elektronickou žádost však mohou prozatím podávat jen nově přijatí studenti prezenční nebo kombinované formy studia. 

Funguje to tak, že pokud je student přijat ke studiu na UHK, tak mu pošleme e-mail s instrukcemi a přístupovými daty do systému na e-mailovou adresu, kterou uvedl v žádosti o studium. V systému v několika krocích vyplní požadovaná data, popřípadě zkontroluje už předvyplněné údaje, a ty si zkontroluje. Nahraje fotografii průkazového typu. V žádosti je uveden odkaz na informace, jak má průkazové foto vypadat a jak si jej může sám pomocí fotoaparátu či mobilu pořídit, popřípadě si naskenuje fotografii od fotografa. Zde jen upozorňujeme, že žádosti, ve kterých nebude předepsaná průkazová fotografie, budou stornovány. Potřebné informace naleznete na těchto stránkách:
https://www.fotoradce.cz/jak-na-prukazove-fotografie-1-dil

Poznámka: první e-maily s instrukcemi o podání žádosti o ID kartu budou odesílány nejpozději do 30. 6. 2018. Od 1. 7. budou tyto e-maily odesílány průběžně, jak budou přijímáni studenti do studia.

Pokud student takovýto e-mail neobdrží do několika dnů od přijetí, znamená to, že například nesprávně napsal e-mailovou adresu. Mohou se však vyskytnout i jiné problémy, kvůli kterým student e-mail neobdrží.

V takovém případě tu máme i druhou možnost podání žádosti. Níže ve složce "Veřejné dokumenty" naleznete Žádost o vydání průkazu studenta UHK, a tu si vytisknete a řádně vyplníte.

Pro vydání ID karty je v písemné žádosti nutné:
 1. čitelně vyplnit identifikační údaje,
 2. přiložit 1 x fotografii průkazového typu o rozměrech 35 x 45 mm (na zadní stranu uvést rodné číslo žadatele),
 3. uhradit požadovanou částku a přilepit na zadní stranu tohoto formuláře platný doklad o zaplacení poplatku,
 4. při platbě správně vyplnit údaje – zejména variabilní a specifický symbol (viz níže),
 5. podepsat souhlas se zpracováváním, uchováváním a poskytnutím osobních údajů.
Písemnou žádost posílejte poštou na adresu:
Univerzita Hradec Králové
ID KARTY- CIT
Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové 3

 

UPOZORNĚNÍ
Vaše žádost bude akceptována až po obdržení platby za ID kartu. Věnujte proto zvýšenou pozornost při zadávání platby, zejména správného vyplnění čísla účtu UHK, variabilního a specifického symbolu, bez něhož Vaši platbu nebude možné vyhledat.
 
Cena ID karty
 • ISIC karta                     300 Kč
 • Průkaz studenta UHK     150 Kč
 
Úhradu požadované částky za ID kartu lze provést na účet UHK u České spořitelny, a.s.
číslo účtu:               2733582/0800
variabilní symbol:    0966000118
specifický symbol:   nutno uvést celé rodné číslo (bez lomítka)


Novou ID kartu studenta je možné si vyzvednout v Centru služeb UHK až po zápisu do studia, nejdříve však od 20. srpna 2018. 
 

Dokumenty


VybratTypNázevVytvořenVelikost
Veřejné dokumenty
30. 6. 2017 
Interní dokumenty
30. 6. 2017 

Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Jeništová Drahomíra, 20.6.2018 10:18