Průkaz studenta UHK

Informace o průkazu studenta Univerzity Hradec Králové


Podle zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění (§ 57) je jedním z dokladů o studiu průkaz studenta. Každý student Univerzity Hradec Králové (dále jen UHK) je povinen mít platný průkaz studenta ve formě čipové identifikační karty (dále jen ID karta).

Používání ID karty se řídí Rektorským výnosem č. 6/2014 v platném znění (najdete jej na úřední desce UHK).

Student může mít pouze jednu ID kartu, a to i v případě, že byl přijat na více oborů.

ID karta umožňuje plnohodnotnou účast na univerzitním životě. Bez ní nebude možné vstupovat do některých objektů univerzity a využívat interních univerzitních služeb (přístupy do budov a učeben UHK, výpůjčky v Univerzitní knihovně UHK, práce na kopírovacích strojích, vjezd na parkoviště aj.). Navíc nabízí i další možnosti použití mimo univerzitu, např. aktivace karty do Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.


ID karty vystavuje UHK v těchto provedních:

 • Průkaz studenta UHK s licencí ISIC,

 • Průkaz studenta UHK,

 • Průkaz studenta CŽV/U3V.PRŮKAZ STUDENTA UHK s licencí ISIC

je multifunkční průkaz – resp. kombinace dvou průkazů: mezinárodní průkaz studenta ISIC + průkaz studenta UHK. Průkaz s licencí ISIC mohou získat pouze studenti prezenční formy studia splňující nárok na jeho vydání. Tuto ID kartu vydává UHK ve spolupráci s organizací ISTC a je aktivována i pro rozšířenou nabídku služeb mimo UHK –  najdete na: www.isic.cz.


        Doba platnosti průkazu studenta UHK s licencí ISIC je při vystavení uvedena přímo na kartě a platnost licence ISIC se prodlužuje zakoupením revalidační známky. Průkaz s licencí ISIC platí až 16 měsíců, resp. vždy od 1. 9. (začátek akademického roku) do 31. 12. roku následujícího, což znamená, že pořídí-li si student průkaz s licencí ISIC nebo revalidační známku na tento průkaz kdykoli v období od 1. 9. jednoho roku do 31. 8. roku následujícího, platí vždy do 31. 12. roku následujícího.

funkce:

 • mezinárodní identifikační průkaz studenta,
 • průkaz studenta UHK,
 • doklad o studiu uznávaný i mimo UHK,
 • průkaz Univerzitní knihovny UHK,
 • průkaz ubytovaného na Vysokoškolských kolejích UHK,
 • samoobslužné kopírování a tisky na UHK,
 • zabezpečení přístupu do prostor UHK (parkoviště, vstupy do budov, vstupy do učeben, šatní skříňky aj.),
 • možnost využití slev na více než 2 000 místech v tuzemsku a v dalších 42 000 lokalitách ve 124 zemích (seznam aktuálních slev a výhod na www.isic.cz).
   
Vystavení ID karty studenta UHK s licencí ISIC je zpoplatněno částkou 300 Kč. Revalidační známka ISIC na každý následující akademický rok je zpoplatněna částkou 250 Kč.PRŮKAZ STUDENTA UHK

je určen všem studentům UHK prezenční a především kombinované formy studia a vydává jej UHK. Doba platnosti průkazu studenta UHK je při vystavení uvedena přímo na kartě a každoročně se prodlužuje zakoupením revalidační známky na akademický rok dopředu.


 
             
funkce:
 • průkaz studenta UHK,
 • doklad o studiu uznávaný i mimo UHK,
 • průkaz Univerzitní knihovny UHK,
 • průkaz ubytovaného na Vysokoškolských kolejích UHK,
 • samoobslužné kopírování a tisky na UHK,
 • zabezpečení přístupu do prostor UHK (parkoviště, vstupy do budov, vstupy do učeben, šatní skříňky aj.).
   
Vystavení Průkazu studenta UHK je zpoplatněno částkou 150 Kč. Revalidační známka na každý další akademický rok je zpoplatněna částkou 50 Kč.

PRŮKAZ ÚČASTNÍKA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

je nepersonalizovaná ID karta. Karta je určena pro studenty přijaté ke studiu v rámci celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV) a univerzity třetího věku (dále jen U3V). Výdej této ID karty nehradí student, ale nákladové zatížení skladovou cenou jde na vrub příslušné fakulty. Platnost ID karty trvá po celou dobu aktivního studia na Univerzitě Hradec Králové.


   


 
funkce:
 • interní průkaz účastníka celoživotního vzdělávání (celoživotní vzdělávání, Univerzita třetího věku) na UHK,
 • průkaz Univerzitní knihovny UHK,
 • samoobslužné kopírování a tisky na UHK po aktivaci účtu v počítačové síti UHK,
 • zabezpečení přístupu do prostor UHK (pouze hlavní vchody do budov, parkoviště).

   


Dokumenty


VybratTypNázevVytvořenVelikost
Veřejné dokumenty
8. 8. 2014 
Interní dokumenty
8. 8. 2014 

Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Jeništová Drahomíra, 20.6.2018 18:38