Průkaz zaměstnance UHK

Informace o průkazu zaměstnance Univerzity Hradec Králové
 
Každý zaměstnanec na UHK má nárok na průkaz zaměstnance ve formě čipové identifikační karty (dále jen ID karta) zaměstnance. Používání ID karty se řídí Rektorským výnosem č. 6/2014 v platném znění.
 
Zaměstnanec může mít pouze jednu ID kartu, a to i v případě, že je zároveň i studentem UHK.
 
ID karta umožňuje plnohodnotnou účast na univerzitním životě. Bez ní nebude možné vstupovat do některých objektů univerzity a využívat interních univerzitních služeb (přístupy do budov a učeben UHK, výpůjčky v Univerzitní knihovně UHK, práce na kopírovacích strojích, vjezd na parkoviště aj.). Navíc nabízí i další možnosti použití mimo univerzitu, např. aktivace karty do Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.
 
ID kartu zaměstnance vystavuje UHK ve dvou provedeních:
 • Průkaz zaměstnance UHK,
 • Průkaz zaměstnance UHK s licencí ITIC.
   


PRŮKAZ ZAMĚSTNANCE UHK

je určen všem zaměstnancům UHK. Vydává se na základě podané žádosti na CS UHK bezplatně. Doba platnosti průkazu zaměstnance UHK je vázána na platnost pracovní smlouvy (popř. dohody) s UHK a není na kartě uvedena.
 

  
 


funkce:

 • průkaz zaměstnance UHK,
 • průkaz Univerzitní knihovny UHK,
 • samoobslužné kopírování a tisky na UHK,
 • zabezpečení přístupu do prostor UHK (parkoviště, vstupy do budov, vstupy do učeben, šatní skříňky aj.).
   


PRŮKAZ ZAMĚSTNANCE UHK s licencí ITIC

je multifunkční průkaz – resp. kombinace dvou průkazů: mezinárodní průkaz učitele ITIC + průkaz zaměstnance UHK. Je určen pouze akademickým pracovníkům dle §70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Nárok na získání průkazu ITIC má akademický pracovník s pracovním poměrem na dobu neurčitou, příp. určitou, v takovém případě však minimálně na dobu 12 měsíců ode dne podání žádosti. Tuto ID kartu vydává UHK ve spolupráci s organizací ISTC a je aktivována i pro rozšířenou nabídku služeb mimo UHK – najdete na: http://www.isic.cz


   Doba platnosti průkazu zaměstnance UHK s licencí ITIC je při vystavení uvedena přímo na kartě a platnost licence ITIC se každoročně prodlužuje zakoupením revalidační známky. Revalidační známku lze zakoupit na CS UHK. Průkaz s licencí ITIC platí až 16 měsíců, resp. vždy od 1. 9. (začátek akademického roku) do 31. 12. roku následujícího, což znamená, že pořídí-li si akademický pracovník průkaz s licencí ITIC nebo revalidační známku na tento průkaz kdykoli v období od 1. 9. jednoho roku do 31. 8. roku následujícího, platí vždy do 31. 12. roku následujícího.

funkce:

 • mezinárodní identifikační průkaz učitele,
 • průkaz zaměstnance UHK,
 • průkaz Univerzitní knihovny UHK,
 • samoobslužné kopírování a tisky na UHK,
 • zabezpečení přístupu do prostor UHK (parkoviště, vstupy do budov, vstupy do učeben, šatní skříňky aj.).
 • možnost využití slev na více než 2 000 místech v tuzemsku a v dalších 42 000 lokalitách ve 124 zemích (seznam aktuálních slev a výhod na www.isic.cz).

Vystavení ID karty zaměstnance UHK s licencí ITIC je zpoplatněno částkou 300,- Kč. Revalidační známka na každý následující akademický rok je zpoplatněna částkou 250,- Kč.
 


Dokumenty


VybratTypNázevVytvořenVelikost
Veřejné dokumenty
8. 8. 2014 
Interní dokumenty
8. 8. 2014 

Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Jeništová Drahomíra, 13.10.2016 12:9