VMware Cloud na FIM

Útvar CIT nabízí službu založenou na cloudové technologii. Jedná se o další krok rozšíření rozvoje virtuální infrastruktury.

Produkt vCloud Director od společnosti VMware umožňuje využívat samoobslužný model virtualizace. Díky tomu se možnost využití virtualizačních technologií přiblížila širšímu spektru uživatelů.

Na naší univerzitě je plánováno využití tohoto řešení především pro potřeby výuky předmětů v oblasti informatiky. V současnosti se používá také pro běh vybraných produkčních serverů univerzity. Umožňuje výuku a testování nových technologií a vytváří prostor pro umístění projektů týkajících se závěrečných bakalářských a diplomových prací.

Informace související s provozem na UHK jsou k dispozici na útvaru IKM.

Všichni uživatelé počítačové sítě univerzity mají možnost po přihlášení z vnitřní sítě  nebo po připojení přes VPN vyzkoušet prostředí VMware cloud na adrese:

https://vcd1.uhk.cz/cloud/org/uhk-lab 
(vzorová instalace Windows 2008 R2 serveru)

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 3.5.2015 20:25