Síťové disky

Po přihlášení v učebnách máte k dispozici několik síťových disků. V níže uvedeném přehledu naleznete informace o využití jednotlivých disků a jejich omezení. 

disk P:\

Slouží jako domovský adresář, na tomto disku si můžete nechávat data, která potřebujete pro studium či práci. Studenti UHK mají k dispozici 70 MB, zaměstnanci 500 MB. Při překročení stanoveného limitu systém neumožní uložit na disk žádný další soubor.

Všichni uživatelé mají také vytvořený adresář PROFIL na samostatném disku.

Zaměstnanci mají v adresáři PROFIL uloženy Oblíbené položky Internet Exploreru a díky tomu mají možnost s nimi pracovat ze všech počítačů na UHK. Ostatní součásti profilu se mezi počítači nepřenáší, používá se lokální profil a v souvislosti s tím individuální nastavení na jednotlivých počítačích v síti.

Studenti používají cestovní profil vzhledem k povaze jejich práce. Přes počítačovou síť se jim po přihlášení přenášejí důležitá nastavení mezi učebnovými stanicemi a naopak při odhlášení se nastavení přenáší na server. 

Důležité upozornění: Nedoporučujeme používat k ukládání důležitých souborů pracovní plochu. Důležité dokumenty můžete ukládat na síťový disk P:\. Omezíte tím riziko ztráty dat při překročení kvóty na síťovém disku  a poškození souborů profilu  (při používání cestovního profilu), případně omezíte možnost jejich  ztráty v případě problému vaší počítačové stanice (lokální profily).

disk N:\

Slouží zejména jako zdroj studijních materiálů pro studenty UHK, které se nacházejí v adresářiUKAZKY. Studijní materiály zde mají možnost vystavovat pouze vyučující. O zřízení složky je nutné požádat místně příslušný útvar informačních systémů.

disk W:\

Slouží k uložení vlastní webové prezentace. Lze vytvářet statické webové stránky, ale i dynamické stránky ve skriptovacím jazyce PHP. Studenti mají k dispozici prostor 25 MB, vyučující 50 MB. Při překročení stanoveného limitu systém neumožní uložit na disk W:\ žádný další soubor.

Důležité upozornění: Soubory vystavené do vaší složky s webovou prezentací jsou přístupné veřejně z Internetu. V žádném případě do ní neukládejte důvěrná data ani soubory, jejichž obsah by byl v rozporu s platnými právními předpisy. Uživatel nese veškerou odpovědnost za obsah své složky s webovou prezentací.  

vzdálený přístup k síťovým diskům

Do domovského adresáře, do adresáře ukázek a do složky s webovou prezentací je možný vzdálený přístup z Internetu přes SFTP.  

ostatní úložiště dat

Pokud potřebujete dočasně větší datový prostor, můžete použít lokální disky počítačů v učebnách, konkrétně adresáře C:\temp. Data pak po sobě smažte, protože k nim mají přístup i další studenti. Lokální disky v učebnách nejsou určeny k trvalému ukládání studentských dat a jejich obsah je pravidelně  mazán.

jak se chovat k datům

P: (dříve G:) – Všechna Vaše důležitá data si ukládejte přímo na disk P:. Získáte tím jistotu, že budou pravidelně zálohována a tím snížíte riziko jejich ztráty na minimum. Až zaplníte celý prostor na disku (což poznáte tak, že už systém nedovolí nic dalšího zapsat), důrazně doporučujeme stará data zálohovat a promazat, abyste si uvolnili místo pro Vaši další práci.

pracovní plocha – Na pracovní plochu ukládejte pouze zástupce (linky). Neukládejte tam žádnou práci či dokumenty. V případě nekorektního odhlášení nebo restartu počítače byste o tato data mohli přijít. Data uložená na ploše také značně prodlužují dobu Vašeho přihlašování a odhlašování.

C: – Na disk C: nedoporučujeme ukládat jakákoliv důležitá data. Na tomto disku se data automaticky nezálohují a v případě havárie lokálního disku jsou nenávratně ztracena. Za takto uložená data nese uživatel plnou odpovědnost sám, musí tedy i sám provádět zálohy.

C:\temp – adresář Temp na počítačových učebnách funguje jako dočasný pracovní prostor pro projekty, který je navíc pro případ spolupráce týmu studentů sdílen i ostatními uživateli. Po každém cvičení si te projekt zálohujte na disk P:. Data v adresáři Temp má právo kterýkoliv lokální uživatel kdykoliv smazat. Ze stejného důvodu je také nevhodné do tohoto adresáře umisťovat jakákoliv data, která by neměla být z jakýchkoli důvodů přístupná ostatním uživatelům sítě UHK. Adresář Temp je pravidelně promazáván automaticky.

Edu – učitelé a studenti FIM UHK mají na serveru EDU <edu.uhk.cz> dostupný prostor 100 MB ve svém domovském adresáři, který je jim vytvořen automaticky při prvním přístupu ze školní počítačové sítě na tento server (viz informace na http://edu.uhk.cz/ ). Záloha těchto dat je prováděna denně v nočních hodinách.

Zálohování - Většina zaměstnanců FIM má dnes na svém PC vypalovací CD/DVD-RW mechaniku. Pokud tuto možnost zálohy svých dat nemáte, můžete se kdykoliv obrátit s požadavkem na zálohu svých dat na pracovníky příslušného oddělení IT. Studenti si mohou nechat vypálit svá data v Centru služeb, nebo použít například flash disk USB. Nestandardní zařízení nejsou podporována (MP3 přehrávače, digitální fotoaparáty, atd.).Dokumenty


VybratTypNázevVytvořenVelikost
Veřejné dokumenty
14. 7. 2014 
Interní dokumenty
14. 7. 2014 

Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 2.3.2016 14:14