Filtrace nevyžádané pošty

Filtrování nevyžádané pošty probíhá ještě před doručením zpráv poštovním serverům UHK. To znamená, že zprávy jednoznačně vyhodnocené jako spam (nevyžádaná pošta) již nezabírají místo v poštovních schránkách uživatelů.  

Uživatelům doporučujeme provádět pravidelnou kontrolu složky "Nevyžádaná pošta" v jejich poštovní schránce. Kontrola pošty je prováděna nejen na úrovni serverové infrastruktury, ale i na straně klienta (například v aplikaci Outlook). Občas se může stát, že některý z filtrů označí doručenou zprávu  jako nevyžádanou a přesune ji do složky "Nevyžádaná pošta". V případě opakovaných problémů s nesprávným vyhodnocením zpráv prosím kontaktujte pracovníky technické podpory koncových uživatelů.

Upozornění

Z bezpečnostních důvodů je blokován příjem spustitelných souborů v příloze doručovaných e-mailových zpráv.  Spustitelné soubory jsou z nich automaticky odebírány (včetně případů, kdy je spustitelný soubor obsažen v archivu).  Pro doručení spustitelných souborů je možné využít alternativních služeb, například webovou aplikaci FileSender.

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 3.5.2015 20:19