Limity a omezení schránky

Každá poštovní schránka v rámci lokální Exchange infrastruktury je omezena množstvím pošty, kterou lze na serveru přechovávat. Lokální schránky jsou zřízeny uživatelům v rámci kurzů realizovaných univerzitou a dále pro účely projektů a týmové spolupráce (sdílené schránky). 

Velikost poštovních schránek se liší dle účelu, pro který jsou zřizovány. Uvolnit obsazené místo můžete vymazáním složky Odstraněná pošta, popř. Odeslaná pošta. Dále si zkontrolujte obsah Deníku, kde se může zaznamenávat práce se všemi dokumenty MS Office.

pravidla pro příjem a odesílání zpráv

  • velikost jedné zprávy maximálně 10 MB
  • počet příjemců zprávy maximálně 100
  • maximální počet příloh ve zprávě 30
  • nebudou přijímány zprávy od serverů, které nemají v DNS platný záznam
  • nebudou přijímány zprávy od odesílatelů, kteří jsou uvedeni v databázi SPAMerů a open relay 

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 3.5.2015 20:19