Podezřelé e-mailové zprávy

Podezřelé e-maily
Každý se již jistě setkal s tím, že ve své poštovní schránce nalezl zprávu s žádostí o vyplnění údajů z důvodu nutnosti aktualizovat osobní profil, z důvodu aktualizace obsahu webového portálu, z důvodu přechodu na novou webovou aplikaci, z důvodu expirace platnosti hesla a podobně. Ne vždy jsou však tyto e-maily pravé, odeslané osobou nebo institucí, ke které se obsah e-mailu vztahuje.

Vždy, když e-mail požaduje po uživateli jeho přihlašovací nebo osobní údaje, je třeba být velmi obezřetný, důkladně si všímat všech detailů..Podívejte se prosím na následující ukázky, které by vám měly napomoci při identifikaci pravosti obdrženého e-mailu a jeho obsahu.


 Ukázka phishingového formuláře


Naposledy upraveno: Flek Jan, 23.5.2017 12:23