Synchronizace mobilních zařízení

V případě, že vlastníte mobilní zařízení kompatibilní s technologií ActiveSync, můžete poštu, kalendář a kontakty synchronizovat přímo s poštovním serverem UHK.

Tento návod popisuje pouze základní nastavení synchronizace mobilního zařízení s poštovním serverem pomocí aplikce ActiveSync instalované v počítači po navázání partnerství se zařízením. Obsahem není postup k navázání partnerství, ani popis rozšířené konfigurace zařízení.

Při používání synchronizace mobilních zařízení je nutné dodržovat několik bezpečnostních opatření, aby cizí osoba nemohla získat přístup k vašim datům.

  • Používejte heslo pro přístup k zařízení.
  • Používejte šifrování obsahu mobilního zařízení.

návod na konfiguraci

Nejdříve je nutné do mobilního zařízení importovat certifikát certifikační autority UHK:
  • V mobilním zařízení vyhledejte nakopírovaný soubor pomocí programu Prohlížeč souborů a klikněte na něj. Zobrazí se dotaz, jestli chcete nainstalovat certifikát CA UHK, klikněte na Ano.
 
Dále je třeba nastavit aplikaci MS ActiveSync:
 

Připojte mobilní zařízení k počítači s instalovanou aplikací ActiveSync (doporučujeme používat MS ActiveSync download) a navažte partnerství - v okně aplikace je zobrazeno jméno zařízení a text Připojeno.

Klikněte na ikonu Možnosti. Zaškrtněte pole Povolit synchronizaci se serverem a klikněte na tlačítko Konfigurovat...

Zvolte typy informací (Kalendář, Kontakty, Doručená pošta), které chcete synchronizovat. Klikněte na tlačítko Připojení....

V dialogu Informace o připojení vyplňte následující informace:
Název serveru: posta.uhk.cz
Zaškrtněte pole Tento server používá připojení SSL.
Uživatelské jméno: jméno, které vám bylo přiděleno při zápisu pro přihlašování do aplikací (bez domény)
Doména: uhk
Nedoporučujeme vyplňovat heslo a ukládat ho do zařízení, při ztrátě zařízení může cizí osoba získat přístup k Vaší schránce.

Potvrďte všechny tři otevřené dialogy tlačítkem OK. ActiveSync se ihned pokusí o synchronizaci a vyzve Vás k zadání hesla pro přístup k poštovní schránce.

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 6.5.2015 9:38