Přihlašovací údaje

Přihlašovací jméno každého uživatele se skládá z prvních pěti znaků příjmení (je-li příjmení kratší, bere se celé příjmení a již se nedoplňuje žádnými znaky) a prvních dvou znaků křestního jména. Následuje číslo, popř. písmeno, které zaručuje unikátnost uživatelského jména (1-9, a-z).

Pro tvorbu hesla platí určitá pravidla, která je nutno dodržovat. Přihlašovací jméno je každému studentovi sděleno při zápisu, zaměstnanci je sděleno po nástupu do zaměstnaneckého poměru.

V případě, že zadáte 5x chybně heslo ke svému účtu, dojde na 30 minut k zablokování a další pokusy o přihlášení můžete provést až po uplynutí této doby. 

přihlášení k počítači

Po startu počítače se spustí systém Windows, po stisku kláves Ctrl-Alt-Del se objeví dialogové okno k přihlášení do sítě. Zde zadáte své uživatelské jméno a heslo. Při psaní hesla dejte pozor na překlepy způsobené hlavně zapnutou klávesou Caps-Lock, vypnutou klávesou Num-Lock a přechody mezi českou a anglickou klávesnicí (Y-Z). Ověřte, že je jako přihlašovací doména v posledním řádku vybrána UHK.

přístup k webovým aplikacím a do portálu

Přihlašování do webových aplikací se liší podle typu a verze prohlížeče, který používáte pro přihlášení. Obecně existují dva způsoby přihlašování. Pokud je v přihlašovacím dialogu zvlášť uvedeno pole pro doménu, je nutné kromě přihlašovacího jména a hesla vyplnit také doménu "uhk". V případě, že přihlašovací dialog obsahuje jen pole "Uživatelské jméno" a "Heslo", je nutné uživatelské jméno uvést ve tvaru "uhk\UzivatelskeJmeno". Výjimkou jsou systémy Blackboard Learn (oliva.uhk.cz), WebCT (webct.uhk.cz) a SafeQ (forkys.uhk.cz), kde se jméno domény nevyplňuje.

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 6.5.2015 9:54