Změna hesla

základní pravidla pro tvorbu hesla

Minimální délka hesla je 8 znaků, heslo nesmí obsahovat přihlašovací jméno, příjmení ani křestní jméno (celé ani část). Heslo musí obsahovat nejméně jedno malé písmeno, jedno velké písmeno a jednu číslici (například "Heslo123").

Při tvorbě hesel nepoužívejte písmena s diakritikou a používejte pouze písmena anglické abecedy. Předejdete tak problémům s přihlašováním do některých aplikací:

 • Blackboard (oliva.uhk.cz) - nepodporuje hesla, která obsahují písmena s českou diakritikou (např. ž š č) a některé nealfanumerické znaky (např. / § *).

 • WinSCP - aplikace pro vzdálený souborový přístup má problém s hesly, která obsahují české znaky (např. ěščřžýáíé).

 • Pošta v cloudu Office 365 - nepodporuje hesla obsahující diakritiku.

 

Pokud se nemůžete přihlásit do některého s těchto systémů a do jiných ano, je pravděpodobné, že Vaše heslo obsahuje některý z těchto znaků. Doporučujeme změnit heslo tak, aby tyto znaky neobsahovalo.

zapomenutí hesla

Pro případ zapomenutí hesla doporučujeme uživatelům nastavit si kontrolní otázku a odpověď ve formuláři na adrese https://helpdesk-cit.uhk.cz/otazka. Uživatelé, kteří mají kontrolní otázku a odpověď nastavenou, mohou v případě problémů požádat o změnu hesla telefonicky pracovníky Centra služeb, případně pracovníky koncové podpory uživatelů CIT UHK.

Pokud jste své heslo zapomněli, nebo jste si uzamkli účet (automaticky dojde k odemknutí po 30 minutách od uzamčení), obraťte se na Centrum služeb, kde vám po ověření totožnosti pomohou. Heslo nelze změnit na základě žádosti přes e-mail.
 

změna hesla

Heslo musí být pravidelně měněno, a to nejdříve 1 den a nejpozději 90 dní od poslední změny. Systém nedovolí při změně použít heslo již dříve použité - pamatuje si 5 posledních hesel. Heslo si změňte i v případě podezření, že je zná další osoba.

Ke změně hesla při práci v učebně vás vyzve sám operační systém. Pokud jste delší dobu mimo síť UHK (například zahraniční studijní pobyt) a nedaří se přihlášení k webovým aplikacím, může být příčinou právě vypršení platnosti hesla.

změna po přihlášení v rámci školní sítě

 • Přihlašte se do sítě běžným způsobem.

 • Po přihlášení do systému stiskněte klávesy Ctrl-Alt-Delete , vyberte tlačítko "Změnit heslo".

 • Do příslušných polí zadejte původní heslo, dvakrát nové heslo a stiskněte tlačítko "OK".

 • Systém oznámí, zda byla změna provedena úspěšně.

 • Do pěti minut bude možné nové heslo použít k přihlášení i na jiném počítači.

změna přes webové rozhraní 

Zadejte do prohlížeče adresu http://www.uhk.cz/heslo

Otevře se okno "IIS - změna hesla", vyplňte údaje pro změnu hesla:

 • doména: UHK

 • účet: Vaše uživatelské jméno

 • Dále do příslušných polí zadejte heslo původní a dvakrát heslo nové a stiskněte tlačítko "OK".

Systém oznámí, zda byla změna provedena úspěšně, případně vypíše chybu:

 424 = uživatelské jméno nenalezeno

-2147024810 = původní heslo je zadáno chybně

-2147022651 = nové heslo neodpovídá požadavkům na tvorbu hesel

-2147023569 = uživatel se pokouší změnit heslo v době do 1 dne od předchozí změny

-2147022987 = účet byl uzamčen; ke změně hesla došlo, přihlášení povoleno až za 30 min.

změna osobní návštěvou centra služeb fakulty

 • Při zapomenutí hesla nebo uzamčení účtu při chybných pokusech o přihlášení se můžete osobně obrátit na Centrum služeb fakulty, kde vám po ověření totožnosti pomohou.

 • Za doklad totožnosti je považován platný průkaz studenta/zaměstnance, výkaz o studiu na vysoké škole (index), občanský průkaz a cestovní pas.

 • Heslo nelze změnit v zastoupení jinou osobou.
 
Odkazy a telefonické kontakty na příslušná Centra služeb:

Naposledy upraveno: Kummer Lukáš, 26.9.2017 10:28