Přístupový systém

Každý student a zaměstnanec UHK má být držitelem univerzitního identifikačního průkazu. Aktuální a komplexní informace o využití ID karet naleznete v sekci Služby - identifikační průkazy. K využití průkazu je dále nezbytné, aby byl platný. K tomuto účelu je nutné splnit několik podmínek:

  • být ve vztahu k UHK (tedy student musí být zapsán ke studiu a toto studium nesmí být ukončené, zaměstnanec musí mít pracovní smlouvu či DPČ  evidovanou osobním a mzdovým oddělením);

  • mít průkaz v aktivním stavu (při vyzvednutí se aktivuje a pokud si jej sami nezablokujete v portálu, nebo nenahlásíte jeho ztrátu, bude nadále aktivní) - ověřte proto stav své karty na své osobní stránce;

  • mít průkaz platný (zaměstnanci jej mají platný stále, u studentů se musí platnost každý rok prodlužovat revalidační známkou - konec platnosti je vyznačen na kartě a platnost je prodlužována přelepkami).

Pokud všechny tyto podmínky splňujete, můžete průkaz využívat. V opačném případě se obraťte na kontaktní místo oddělení Informace - komunikace - multimédia (IKM) ke zjištění dalšího postupu.

umístění přístupového systému

Přístupový systém je plně nasazován pouze v nových objektech, u ostatních jsou pokryty pouze vybrané zóny. Budova FIM je pokryta celá od vstupu přes turnikety, přes vstupy do učeben, až po ovládání techniky v katedrách. Na Vysokoškolských kolejích je zabezpečen vstup do objektu a do internetové klubovny, v knihovně vstup i výstup z objektu. V Objektu společné výuky je zabezpečen vstup ze strany od FIM (průchod "krčkem" i vchod v přízemí vedle knihovny).

Přístupový systém zahrnuje také ovládání závor na centrálním parkovišti a počitadlo volných míst.

návod k využití systému

K otevření závory, zámku či katedry s technikou postačí přiložit kartu ke čtečce. Pokud se ozve zvukový signál a došlo k optické signalizaci (probliknutí zelené diody), byla karta načtena a informace předána řídící jednotce. Během několika milisekund je ověřeno, zda má držitel průkazu oprávnění pro otevření závory/zámku/katedry. Pokud ano, je sepnut okruh, který na několik sekund zámek otevře. V opačném případě zámek otevřen není a na některých typech čteček je tato skutečnost signalizována i opticky (probliknutí červené diody).

Pokud čtečka nijak nereaguje na přikládanou kartu, je porouchaná buď čtečka, nebo karta. Zkuste přiložit jinou kartu a pokud nereaguje také, obraťte se na správce budovy s informací, ve které učebně čtečka nefunguje. Pokud nefunguje Vaše karta, obraťte se na kontaktní místo IKM, kde kartu prověří a mohou objednat náhradní.

V případě nepočítačových učeben FIM je nastaven speciální režim, kdy vstup do prázdné místnosti má pouze vyučující. Jakmile vloží svou kartu ke čtečce u katedry, může do místnosti vstoupit kdokoliv s libovolnou kartou (nejen UHK).

zóny a oprávnění

Na každého držitele karty se vztahuje nějaká  (i více) skupina oprávnění. Jde například o skupiny Zaměstnanci FIM, Student PdF, Studenti UHK, Externí čtenáři knihovny, ... V každé zóně jsou pak ke vstupu povoleny určité skupiny oprávnění. Například do zóny Vysokoškolských kolejí mají přístup pouze zaměstnanci kolejí a studenti, kteří jsou na kolejích ubytovaní. Na centrální parkoviště Na Soutoku mají oprávnění k vjezdu všichni studenti i zaměstnanci.

Zařazení do skupin se zjišťuje vždy po půlnoci, kdy různé informační systémy (studijní agendy, personální systém, kolejní systém, systém pro správu karet, ...) zašlou systému pro správu identit informace o všech osobách a identifikačních kartách. Ten provede vyhodnocení a zařadí uživatele do skupin. Informace pak zašle přístupovému systému. Pokud se tedy například nastěhujete na koleje, Váš průkaz v přístupovém systému kolejí bude fungovat až od následujícího rána.

Pokud nemáte s kartou přístup, kam jej potřebujete mít, obraťte se na recepci budovy, nebo nakontaktní místo IKM, kde Vám sdělí, do jakých skupin příslušíte a co je třeba učinit pro povolení do další zóny. V recepci budovy J Vám mohou nastavit i jmenovitou výjimku, například aby člen studentské komory senátu měl přístup do všech učeben, protože zde často prezentuje informace studentům.Dokumenty


VybratTypNázevVytvořenVelikost
Veřejné dokumenty
14. 7. 2014 
Interní dokumenty
14. 7. 2014 

Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 2.3.2016 14:16