Katalog služeb

Katalog poskytovaných primárních aplikací a služeb
   
Aplikace/služba Popis
Účetnictví a personalistika Komplexní zpracování ekonomických dokladů, účtování, personální a mzdová agenda.
Manažerský informační systém Analýza dat pro potřeby strategického rozhodování a plánování.
Kalkulace úplných nákladů Aplikace metodiky pro stanovení úplných nákladů v podmínkách univerzity.
Spisová služba Evidence dokumentů doručených a vzniklých z činnosti univerzity.
Studijní systém Administrace studijní agendy.
Poštovní služby Správa Office 365, správa sdílených mailboxů pracovních skupin.
Knihovní systém a databáze Správa knihovních katalogů, on-line katalog knih a publikací, vědecké databáze.
Telefonní služby Telefonní ústředna, tarifikace, správa mobilních služeb.
Přístupový systém budov a parkovišť, kamerové systémy Přístupové závory do areálu UHK, čtečky karet do učeben, ovládání skříněk, kamerové systémy.
Souborové služby Sdílené složky pracovišť, sdílené složky pro podporu výuky, archiv multimédií, úložiště akreditačních materiálů, domovské složky uživatelů. 
Tiskové služby Správa tiskových serverů a tiskáren.
Cloudové a virtualizační služby Vytváření projektových serverů, správa serverů pro management virtuálních desktopů, podpora připojení ke službám Office 365, Cesnet OwnCloud. 
Licenční služby Správa licenčních serverů a administrace licenčních smluv (MS EES, IBM Statistica, SolidWorks, PowerDesigner, Autodesk).
Bibliografická databáze Centralizovaný sběr dat publikační a vědecké činnosti.
HelpDesk On-line zadávání IT požadavků.
E-learning Správa systému a kurzů Moodle, Maple T.A. - testování Matematika.
Rozvrhy Správa serveru a aplikace pro tvorbu rozvrhů.
Theses Systém na odhalování plagiátů.
Praxe Evidence praxí.
WWW portál a intranet Webové stránky UHK a navazující intranetové webové aplikace (hlášení závad, stravenky, seznam publikací autorů atd.)
Samostatné webové aplikace Evidence práce.
Evidence vysokoškolských kvalifikačních prací, rezervační systém badatelny Archivu UHK.
Systém pro objednávky služebních jízd.
Systém evidence závad na budovách UHK
Systém objednávek mobilních SIM karet zaměstnaneckého benefitního programu.
Systém správy tisků a kopírování navázaný na aplikaci Forkys. 
Projektové portály a služby Webové portály vědeckých rad, webové osobní stránky, projektové weby.
Antivirové služby Centrální antivirové řešení koncových stanic a serverů.
Vývoj nových aplikací Vývoj a nasazování požadovaných interních aplikací.
   
Infrastrukturní služby zajišťující provoz poskytovaných primárních aplikací a služeb
   
Služba Popis
Síťové služby Síťové prvky (routery, přepínače, WiFi přístupové body) - realizace lokální počítačové sítě, připojení k internetu, WiFi připojení.
VPN zařízení - připojení z vnější sítě do prostředí lokální sítě UHK.
Doménová služba DNS - zajištění a správa služeb doménových jmen a překladu IP adres uzlů sítě.
DHCP služby - automatická konfigurace síťového rozhraní zařízení.
Bezpečnost Firewally - řešení bezpečnosti síťového provozu.
Správa federovaných služeb Propojení lokálních přihlašovacích účtů s Office 365.
Ověřování uživatelů v projektu SHIBBOLETH/EDUID (např. pro přístup uživatelů k OwnCloud).
Adresářové služby Tvorba a správa objektů v organizační struktuře - uživatelské účty, vytváření skupin a řízení jednotlivých oprávnění, skupinové politiky, přihlašovací skripty.  
Certifikační služby Správa lokálních certifikátů a zpracování žádostí o veřejně důvěryhodné certifikáty TCS.
Virtualizace Infrastruktura pro virtualizaci serverů a desktopů, privátní cloud.
Databáze Správa databázové základny pro poskytované aplikace a služby.
Management incidentů Řešení incidentů a monitorování systémů.
Deployment management Nasazování bezpečnostních a aktualizačních balíčků operačních systémů, aplikací a aplikačních serverů, instalace šablon počítačů.
Zálohování Zálohování serverů, zálohování sdílených úložišť, domovských složek.
   
Hardwarová infrastruktura  
   
Typ hardwaru Popis
Sítě Kabelážní systémy, optické trasy, metropolitní síť, bezdrátové technologie.
Aktivní prvky Správa a údržba, řízení provozu v počítačové síti.
Fyzické servery Správa a údržba.
Diskové pole Správa a údržba.
Zálohovací hardware  Správa a údržba zálohovacích páskových knihoven, servery.
Telefonní ústředny a telefony Správa a údržba.
Záložní zdroje napájení Správa a údržba.CIT zajišťuje široké portfolio ICT a AV služeb.

Kompletní seznam provozovaných služeb naleznete v přiloženém dokumentu.


 Dokumenty


VybratTypNázevVytvořenVelikost
Katalog poskytovaných primárních aplikací a služeb.pdf
6. 10. 2015380520 KB

Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 2.3.2016 14:12