Technická podpora uživatelů

CIT zajišťuje následující služby koncovým uživatelů na UHK:

  • provoz výpočetní techniky a software podle potřeb uživatelů

  • podporu uživatelům informačních technologií

  • uživatelská podpora s provozem pevných a bezdrátových sítí na UHK

  • zajištění uživatelské podpory při práci s informačními systémy UHK

  • poradenství - asistence při zaškolení uživatelů, řešení technických problémů

  • příprava, koordinace a zpracování technických specifikací pro výběrová řízení

  • správa mobilních telefonů a zaměstnaneckého benefitního programu mobilních telefonů

  • Technické zabezpečení zvukařské a projekční techniky při výukových, odborných a společenských akcí UHK v rámci běžných pracovních dnů. Pro objednání konferenčních služeb prosím použijte objednávkový list – viz. přiložený soubor na této stránce

  • evidence a správa autorských děl v evidenci UHK

  • profylaxe multimediálního vybavení učebenKompletní rozsah poskytovaných služeb CIT naleznete v záložce „Katalog služeb“.


Zodpovědnosti za správu ICT a AV techniky pracovníky podpory koncových uživatelů CIT:
 

Budova - lokalita Zodpovědní pracovníci
za technické zajištění IT a AV techniky
Zástupní pracovníci
 
budova A - Objekt
společné výuky, knihovna UHK
Dominik Horníček, t: 1337, 605 207 842
Bc. Aleš Herman, t: 1375, 777 484 277
Bc. Petr Burian, t: 1302, 737 227 176
Karel Syrůček, t: 2226, 731 541 930
budova B -
děkanát Filozofické
fakulty
Michal Říha, t: 1215, 731 541 964
 
Jakub Věcek, t: 1116 (1585), 737 227 124
 
budova C -
děkanát Pedagogické
fakulty
Jakub Věcek, t: 1116 (1585), 737 227 124
 
Michal Říha, t: 1215, 731 541 964
 
budova E
OVZ, PdF, FF
Jakub Věcek, t: 1116 (1585), 737 227 124
 
Michal Říha, t: 1215, 731 541 964
Bc. Marek Vojta, t: 2828, 605 207 843
budova F
Nové Adalbertinum
Hudební katedra
Dominik Horníček, t: 1337, 605 207 842
 
Bc. Petr Burian, t: 1302, 737 227 176
Bc. Aleš Herman, t: 1375, 777 484 277   
budova H -
Pivovarská flošna,
Katedra tělesné
výchovy a sportu
Dominik Horníček, t: 1337, 605 207 842
 
Bc. Petr Burian, t: 1302, 737 227 176
Karel Syrůček, t: 2226, 731 541 930
Bc. Aleš Herman, t: 1375, 777 484 277   
budova J - děkanát
Fakulty informatiky
a managementu
Karel Syrůček, t: 2226, 731 541 930
Bc. Petr Burian, t: 1302
Dominik Horníček, t: 1337, 605 207 842
Bc. Aleš Herman, t: 1375, 777 484 277
budova K
VŠ koleje
Bc.Tomáš Kudrnáč, t: 2533,            737 227 163  
budova P - Katedra
výtvarné kultury
Bc.Tomáš Kudrnáč, t: 2533,            737 227 163 Jakub Věcek, t: 1116, 737 227 124
budova R - rektorát Bc.Tomáš Kudrnáč, t: 2533,            737 227 163 Dominik Horníček, t: 1337, 605 207 842
budova S - PřF Bc. Marek Vojta, t: 2828, 605 207 843
 
Karel Syrůček, t: 2226, 731 541 930
 

 


 Dokumenty

Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Herman Aleš, 25.4.2019 12:20