O nás

Centrum informačních technologií (CIT) je celoškolský útvar spadající do oblasti působnosti prorektora pro vnitřní záležitosti. Tento útvar vznikl sloučením jednotlivých fakultních a rektorátních IT útvarů. Prioritou nového pracoviště je zachování kontinuity, kvality a rozsahu služeb, které doposud poskytovaly lokální IT útvary v rámci jednotlivých fakult školy, zrychlení vyřizování a evidenci jednotlivých požadavků, snížení provozních nákladů na správu ICT. Celoškolský útvar CIT se skládá ze čtyř úseků, které budou vzájemně kooperovat a společně zajišťovat ICT služby napříč UHK. Základními okruhy činností jsou správa informačních, komunikačních a multimediálních technologií na celé univerzitě. Oddělení CIT připravuje podle potřeb vedení univerzity studie rozvoje informačních technologií na UHK. Dále také vytváří a podílí se na rozvojových projektech univerzity a účastní se dalších projektů mimo UHK.
Základním okruhům činnosti CIT odpovídá i vnitřní struktura oddělení.


 
CIT zajištuje provoz IS/STAG jakožto primárního systému pro evidenci studií a věcí s nimi souvisejících. Provoz infrastruktury zajišťuje Úsek serverové a síťové infrastruktury, vlastní správu aplikace a jejích nadstaveb pak Úsek vývoje a správy aplikací. Pro přímou podporu uživatelů jsou na fakultách a Ústavu stanoveni Fakultní konzultanti IS/STAG, Úsek vývoje a správy aplikací také poskytuje přímou podporu těmto konzultantům, studijním oddělením a ve specifických případech i ostatním zaměstnancům či studentům UHK. Úsek vývoje a správy aplikací též zajišťuje školení a přímé konzultace dle potřeb součástí UHK, napojení IS/STAG na jiné systémy UHK či externích institucí a komunikuje s dodavatelem IS/STAG. Jako samoobslužný informační prostředek je postupně budována wiki na adrese https://wiki-is.uhk.cz/.


1. Úsek podpory koncových uživatelů
 • provoz výpočetní techniky a software podle potřeb uživatelů,
 • podporu uživatelům informačních technologií,
 • uživatelská podpora s provozem pevných a bezdrátových sítí na UHK,
 • zajištění uživatelské podpory při práci s informačními systémy UHK,
 • poradenství - asistence při zaškolení uživatelů, řešení technických problémů,
 • příprava, koordinace a zpracování technických specifikací pro výběrová řízení,
 • správa mobilních telefonů a zaměstnaneckého benefitního programu mobilních telefonů,
 • provádění zvukařské, projekční a fotografické práce při zabezpečování výukových, odborných a společenských akcí UHK,
 • evidence a správa autorských děl v evidenci UHK,
 • profylaxe multimediálního vybavení učeben.


2. Úsek serverové a síťové infrastruktury

 • správa serverů,
 • správa síťových technologií,
 • správa databází,
 • správa adresářových služeb,
 • správa poštovní infrastruktury,
 • správa ekonomických systémů,
 • správa e-learningového systému,
 • virtualizace systémů, cloudové služby.

3. Úsek vývoje a správy aplikací
 • provoz IS studijní agendy a souvisejících aplikací,
 • správa a rozvoj knihovních systému,
 • správa webové prezentace UHK, vývoj a údržba webových aplikací,
 • správa identit a systémová integrace dat,
 • správa agendy identifikačních průkazů a přístupového systému,
 • analytická a programová řešení úloh pro potřeby univerzity,
 • zpracování a bezpečné předávání dat externím institucím.


4. Centrum služeb UHK

CS UHK se nachází v budově A - Objektu společné výuky, kde nabízíme kromě agendy ID karet i další služby, jež jak doufáme, usnadní vaše studium na UHK. Společné Centrum služeb UHK pokrývá požadavky studentů spádově působících v budově J (FIM), v budově A (OSV) a v budově S (PřF). 

Výrobu, distribuci a revalidaci identifikačních karet zajišťujeme pro celou univerzitu, pro všechny studenty i zaměstnance.

 • výroba, distribuce a revalidace (prodloužení platnosti) identifikačních karet,
 • tiskové služby – černobílý i barevný tisk a kopírování, skenování do e-mailu,
 • změna hesla a odblokování studentských uživatelských účtů,
 • podpora při elektronickém odevzdávání kvalifikačních prací do eVŠKP,
 • možnost objednání tisku a vazby kvalifikačních prací prostřednictvím www.dp-hk.cz,
 • výdej vytištěných a do pevné vazby svázaných kvalifikačních prací,
 • podpora při bezdrátovém připojení do sítě Wifi na UHK,
 • kroužková vazba,
 • laminace,
 • výroba a distribuce multimediálních datových nosičů (CD/DVD) včetně potisku a duplikace,
 • digitalizace VHS výukových programů.
   


Dokumenty


VybratTypNázevVytvořenVelikost
Veřejné dokumenty
1. 8. 2014 
Interní dokumenty
1. 8. 2014 

Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Jeništová Drahomíra, 6.6.2017 12:46