Department of Informatics and Quantitative Methods

Department notification

No records

Department news

No records

Department event

No records

Staffing

NamePositionLink
doc. RNDr. Pavel Pražák, Ph.D.head of the Department of Informatics and Quantitative MethodsPersonal page
Ing. Kateřina Mišičkováadministrative assistant at the departmentPersonal page
Ing. Petr Bauer, Ph.D.assistant professorPersonal page
RNDr. Josef Dolejš, Ph.D.assistant professorPersonal page
Mgr. Jan Draessler, Ph.D.assistant professorPersonal page
Ing. Kateřina FrončkoválecturerPersonal page
Mgr. Jiří Haviger, Ph.D.assistant professorPersonal page
prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.professorPersonal page
prof. Ing. Josef Jablonský, CSc. professorPersonal page
Ing. Bruno Ježek, Ph.D.assistant professorPersonal page
Ing. Milan KošťáklecturerPersonal page
doc. Mgr. Tomáš Kozel, Ph.D.associate professorPersonal page
Ing. Pavel Kříž, Ph.D.assistant professor, secretaryPersonal page
doc. Ing. Filip Malý, Ph.D.associate professorPersonal page
Mgr. Jana MedkoválecturerPersonal page
Ing. Tomáš Nacházel, Ph.D.assistant professorPersonal page
doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.associate professorPersonal page
prof. RNDr. Hana Skalská, CSc. professorPersonal page
prof. RNDr. PhDr. Antonín Slabý, CSc. professorPersonal page
RNDr. Andrea Ševčíková, Ph.D.lecturerPersonal page
Ing. Barbora Tesařová, Ph.D.assistant professorPersonal page
1